PARTNERI NA PROJEKTU

NOSITELJ PROJEKTA: LAG „Adrion“

Lokalna akcijska grupa “ADRION” udruga je  građana, poduzetnika, gradova i općina.

Lokalna akcijska grupa (u daljem tekstu LAG) “ADRION” postoji i djeluje od 2012. godine. Glavno područje djelovanja obuhvaća 3 grada i 16 općina u Splitsko – dalmatinskoj  županiji.

Glavni je cilj postojanja i djelovanja LAG-a “ADRION” povezivanje i umrežavanje lokalne uprave, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva. Od 2012. do  15. travnja 2019.  LAG “ADRION” radi na 216  projekata ukupne vrijednosti 106 milijuna kuna.

U posljednjih 7 godina postojanja projektima smo obuhvatili 19 jedinica lokalne samouprave koje su u sastavu LAG-a Adrion: Grad Makarska,  Splitsko–dalmatinska županija, 50 poljoprivrednika od čega su 18 članovi LAG–a te 6 poljoprivrednih poduzeća, 4 obrta od čega su 2 članovi LAG–a, 3 komunalna poduzeća koji su članovi LAG–a, 4 poduzeća koja su članovi LAG–a, 17 javnih ustanova koje su članovi LAG–a, 6 organizacija civilnog društva od čega su 4 članovi LAG–a, 5 polaznika stručnog osposobljavanja radnika, 3 polaznice javnih radova, 16 polaznika programa voditelja poslovnice, 50-ak polaznika raznih ostalih programa (voditelj financijskog menadžmenta i kontrole, voditelj projekata EU-a, javna nabava, mljekari, voćari, pčelari…).

Kroz godinu LAG “ADRION” uz projekte na području javne infrastrukture (pomorsko dobro, vrtići, vatrogasni domovi, groblja,…); projekte za poljoprivrednu opremu i mehanizaciju malim poljoprivrednicima (plastenici, sustavi navodnjavanja, traktori,…); projekte za ruralni turizam  (quadovi, kanui, izgradnja i opremanje kuća za odmor, bazeni, …); projekte usmjerene na zapošljavanje osoba starijih od 50 godina za pomoć u kući te ostale projekte (osiguranje u poljoprivredi, oprema za proizvodnju vina, komposteri za udruge, samostane i građane, zdravi obroci za djecu,…) sudjeluje i u organizaciji najvećeg sajma domaćih proizvoda u Dalmaciji “Okusi Hrvatske”, a provodi i Lokalnu razvojnu strategiju.

Naša misija
Razvoj jugoistočnog dijela Splitsko – dalmatinske županije.
Povezivanjem do jednake kvalitete života u svim dijelovima.

Splitsko - dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća županija Hrvatske – ukupne površine 14.106,40 km2. Površina kopnenog dijela s površinom otoka je 4.523,64 km2 (8% površine Republike Hrvatske), a površina morskog dijela je 9.576,40 km2 (30,8% morske površine RH). Najveći dio površine zauzima zaobalje (59,88%), dok najmanji udio površine otpada na otoke (19%).

Geografski je smještena na središnjem dijelu jadranske obale. Proteže se od Vrlike na sjeveru do najudaljenijeg hrvatskog otoka Palagruže na jugu, od Marine na zapadu do Vrgorca na istoku.

Splitsko-dalmatinska županija graniči: na sjeveru s Republikom Bosnom i Hercegovinom, na istoku s Dubrovačko-neretvanskom županijom, a na jugu se prostire do granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Zaobalje, u kontinentalnom dijelu županije, ispresijecano je planinama koje se pružaju paralelno s obalom. Kraj je rijetko nastanjen i ekonomski siromašan.

Priobalje čini uski pojas uz more između planinskih lanaca i mora. To je područje visoko urbanizirano i ekonomski razvijenije u odnosu na zaobalje. Otoci su slabo nastanjeni, ekonomski su razvijeniji od zaobalja, međutim zbog različitih prilika imali su trajnu emigraciju stanovnika.

Otočno područje Županije sastoji se od 74 otoka i 57 hridi i grebena. Veličinom i naseljenošću se izdvaja 5 otoka, a to su Čiovo, Šolta, Brač, Hvar i Vis. Naseljeno je još 6 otoka: Veli Drvenik, Mali Drvenik, Sv. Klement, Šćedro, Biševo i Sv. Andrija.

Grad Omiš

Grad Omiš prostire se na 266,2 km2. Grad Omiš smjestio se na ušcu rijeke Cetine, 21 km južnije od grada Splita . Povoljan položaj omogucio mu je obranu u prošlosti, a danas je jedinstvena zanimljivost na hrvatskoj obali. Impozantna kamena vrata, kroz koja se bistra Cetina ulijeva u more – predstavlja geološki simbol ovog starog grada, a rijeka ujedno stvara jedini put u zalede od rijeke Jadro do Vrulje.

U sastavu Grada Omiša su naselja Blato na Cetini, Borak, Celina, Cišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kucice, Lokva Rogoznica, Marušici, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrade, Putišici, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Stanici, Svinišce, Trnbusi, Tugare, Zakucac, Zvecanje.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Omišu živi ukupno 14.936 stanovnika od čega 7.489 žena.

Grad Makarska

Makarska je smještena u prirodno zaštićenoj luci, zatvorenoj s  jugoistoka rtom Osejavom, a sa sjeverozapada poluotokom Sv. Petrom. 

Grad se amfiteatralno širi prema padinama planine Biokovo (1762 m) koja je štiti od prodora kontinentalne klime te ima bujnu mediteransku vegetaciju, blagu zimu, duga i topla ljeta s osvježavajućim maestralom. Sunce je obasjava više od 2750 sati godišnje, s temperaturom zraka višom od 20°C od lipnja do rujna, a prozirno more od lipnja do listopada ima temperaturu iznad 20°C.

Makarska prema zadnjem popisu stanovništva ima 13 894 stanovnika, a gustoća naseljenosti iznosila je 360,2 stanovnika po km². U ljetnoj sezoni Makarsku posjeti više od 15000 posjetitelja. 

U Makarskoj je najvažnija gospodarstva grana turizam. Zemljopisnim položajem i kulturno-povijesnim značajem od svog je postanka središte hrvatske mikroregije – Makarskog primorja.

Vrgorac_(grb)-02

Grad Vrgorac

Grad Vrgorac zanimljiva je i autentična turistička destinacija. Svojim zemljopisnim položajem, prirodnim ljepotama, klimatskim uvjetima i kulturno povijesnom baštinom pravi je biser Dalmatinske zagore. Vrgorac se smjestio u podnožju jugoistočnog dijela Matokita (1063 m), podno srednjo-vjekovne tvrđave koja dominira obzorjem, okružen poljima Rastok, Jezero i Bunina.

Grad vrh gore, nekad nazivan i Vrhgorac, dobio je naziv po svom uzvišenom položaju. Stalna pograničnost i križanje važnih prometnica koje spajaju unutrašnjost s Primorjem, uvjetovali su glavne odlike njegovog identiteta.
Očuvana raznolika prirodna cjelina, samozatajna ljepota krša, vidikovci, planinska obzorja, gorski klanci, vrtače, pećine i spilje, pitoma kraška polja s izvorima, krase vrgorski kraj iznenađujućim ljepotama.

Gradić skrivene zabiokovske Dalmacije, prava je oaza blage mediteranske a dijelom i kontinentalne klime i čistog zraka prožetog obiljem mirisa mediteranskog i ljekovitog bilja.

CEDRA

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj ili kraće CEDRA HR je mreža centara podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike. Umrežuje civilne, privatne i javne gospodarske, razvojno istraživačke, znanstvene subjekte iz područja eko-društvenog razvoja te stvara okvir za trajnu, poticajnu i ekonomičnu međusobnu suradnju i razmjenu, odnosno zajednički nastup na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu proizvoda i usluga eko-društvene ekonomije. CEDRA HR stvara i povezuje sustave podrške i izgradnje kapaciteta za eko-društveni razvoj.

CEDRA HR trenutačno povezuje 40-tak stručnjaka konzultanata/trenera u šest regionalnih centara podrške koji su u različitom stupnju razvoja i različitih funkcionalnosti. 

CEDRA HR pruža usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, povezivanja i umrežavanja ljudi, organizacija, institucija i zajednica oko istih ili komplementarnih ciljeva, vrijednosti i nastojanja. Usluge uključuju izradu investicijskih studija, studija (pred)izvodljivosti i studija troškova i koristi, izradu poslovnih planova, izradu i reviziju strategija, razvojnih i operativnih planova, podršku lokalnim akcijskim grupama, lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, ali i start‐up i projektnu inkubacijsku podršku, uključivo pripremu i izradu projektnih prijedloga, marketinške i branding usluge, istraživanje tržišta, edukacijske i savjetodavne programe osobnog, organizacijskog i institucionalnog razvoja, društvena istraživanja, poslovno povezivanje i umrežavanje te stvaranje novih lanaca vrijednosti, informiranje, društveno odgovorno investiranje, organizacija javnih događanja, kampanja, studijskih putovanja i gospodarskih misija te posebice rješavanje složenih društvenih i poslovnih problema putem facilitacije inovacijskih procesa, izgradnje timova i kapaciteta za društvene, organizacijske i institucionalne promjene. Također, CEDRA HR putem svojih centara potpore nudi prostor i infrastrukturu za rad, druženje i razmjenu informacija i znanja.

Pučko otvoreno učilište Imotski

Pučko otvoreno učilište je kulturno prosvjetna ustanova, osnovano 1975. godine.

Djelatnost koja je u početcima djelovanja Učilištem bila obuhvaćena je osnovno obrazovanje odraslih. U to vrijeme spomenuta djelatnost pokazala se izuzetno potrebnom. Veliki broj građana nakon osnovnoškolskog obrazovanja u Učilištu, dalje se nastavilo školovati. Stekli su zanate, a neki su dogurali i do fakultetskih diploma.
Kulturna djelatnost

U vrijeme kada televizija nije bila toliko raširen medij, a video gotovo da nije niti postojao, kazalište je bilo svojevrsni prozor u svijet. Pri Učilištu je tada djelovao «Klub 19» amaterska skupina glumaca, pok. Ilija Zovko, Ante Šućur i Stjepan Brečić.

Vremenom je Učilište proširilo djelatnosti. U naš sastav ušle su još muzejska djelatnost, knjižnična, kino-prikazivačka te Osnovna glazbena škola. Sve navedene djelatnosti osim OGŠ i danas funkcioniraju u Ustanovi. Uz financijsku pomoć Ministarstva kulture RH i grada Imotskog naši djelatnici aktivni su u kreiranju cjelokupnog kulturnog života Grada.

Ljudima zaduženim za kulturu pri Pučkom otvorenom učilištu u suradnji s kulturnim Udrugama i Udrugama građana jedna od osnovnih zadaća je promicanje kulturne baštine. Cilj naših nastojanja i aktivnosti je doprinos što kvalitetnijem kulturnom životu zajednice u cjelini.

Scroll to Top